Công Ty TNHH Xd & Tm Song Thiên Kim

[ad_1]

Công Ty TNHH Xd & Tm Song Thiên Kim

Cong Ty TNHH Xd & Tm Song Thien Kim
Mã Số Thuế: 5801479859
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn 1 Đam Pao, Xã Đạ Đờn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 16-02-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 16-02-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Đức Thắng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Xd & Tm Song Thiên Kim

Mã số thuế của Công Ty TNHH Xd & Tm Song Thiên Kim?

✓ Trả lời: 5801479859

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Xd & Tm Song Thiên Kim?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Xd & Tm Song Thiên Kim chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Xd & Tm Song Thiên Kim?

✓ Trả lời: Thôn 1 Đam Pao, Xã Đạ Đờn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Xd & Tm Song Thiên Kim là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Đức Thắng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Xd & Tm Song Thiên Kim?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]