Công Ty TNHH Mtv Scorpius Farm

[ad_1]

Công Ty TNHH Mtv Scorpius Farm

Tiếng Anh:

Scorpius Farm Mtv Company Limited

Cong Ty TNHH Mtv Scorpius Farm
Mã Số Thuế: 5801449300
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ 1B, Nghĩa Hiệp, Xã Liên Hiệp, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 30-11-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 30-11-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp lý: Vũ Thanh Lâm
Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Mtv Scorpius Farm

Mã số thuế của Công Ty TNHH Mtv Scorpius Farm?

✓ Trả lời: 5801449300

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Mtv Scorpius Farm?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Mtv Scorpius Farm chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Mtv Scorpius Farm?

✓ Trả lời: Tổ 1B, Nghĩa Hiệp, Xã Liên Hiệp, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Mtv Scorpius Farm là ai?

✓ Trả lời: Vũ Thanh Lâm

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Mtv Scorpius Farm?

✓ Trả lời: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

[ad_2]