Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Mây Lam Chiều

[ad_1]

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Mây Lam Chiều

Cong Ty Trach Nhiem Huu Han Mot Thanh Vien May Lam Chieu
Mã Số Thuế: 5801449283
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thửa 46-52 tờ bản đồ số 6, đường An Sơn, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 30-11-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 30-11-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Vĩnh Hưng
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Mây Lam Chiều

Mã số thuế của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Mây Lam Chiều?

✓ Trả lời: 5801449283

Số điện thoại liên hệ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Mây Lam Chiều?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Mây Lam Chiều chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Mây Lam Chiều?

✓ Trả lời: Thửa 46-52 tờ bản đồ số 6, đường An Sơn, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Mây Lam Chiều là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Vĩnh Hưng

Ngành nghề chính của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Mây Lam Chiều?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]