Công Ty TNHH Bảo Long Pro

[ad_1]

Công Ty TNHH Bảo Long Pro

Tiếng Anh:

BAO LONG PRO COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Bao Long Pro
Mã Số Thuế: 5801479873
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 26 Trạng Trình, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 16-02-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 16-02-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Dương Chí Trung
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Bảo Long Pro

Mã số thuế của Công Ty TNHH Bảo Long Pro?

✓ Trả lời: 5801479873

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Bảo Long Pro?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Bảo Long Pro chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Bảo Long Pro?

✓ Trả lời: 26 Trạng Trình, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Bảo Long Pro là ai?

✓ Trả lời: Dương Chí Trung

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Bảo Long Pro?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]