Công Ty TNHH Bảo Võ Farm

[ad_1]

Công Ty TNHH Bảo Võ Farm

Cong Ty TNHH Bao Vo Farm
Mã Số Thuế: 5801479802
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ Nguyên Tử Lực 4, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 15-02-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-02-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Võ Tấn Duy Bảo
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Bảo Võ Farm

Mã số thuế của Công Ty TNHH Bảo Võ Farm?

✓ Trả lời: 5801479802

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Bảo Võ Farm?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Bảo Võ Farm chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Bảo Võ Farm?

✓ Trả lời: Tổ Nguyên Tử Lực 4, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Bảo Võ Farm là ai?

✓ Trả lời: Võ Tấn Duy Bảo

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Bảo Võ Farm?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]