Công Ty TNHH Xây Dựng Thiên Bảo Lâm Đồng

[ad_1]

Công Ty TNHH Xây Dựng Thiên Bảo Lâm Đồng

Cong Ty TNHH Xay Dung Thien Bao Lam Dong
Mã Số Thuế: 5801479880
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 69 Huỳnh Thúc Kháng, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 16-02-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 16-02-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Đỗ Thị Bé Thu
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Xây Dựng Thiên Bảo Lâm Đồng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Thiên Bảo Lâm Đồng?

✓ Trả lời: 5801479880

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Xây Dựng Thiên Bảo Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Xây Dựng Thiên Bảo Lâm Đồng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Xây Dựng Thiên Bảo Lâm Đồng?

✓ Trả lời: 69 Huỳnh Thúc Kháng, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Xây Dựng Thiên Bảo Lâm Đồng là ai?

✓ Trả lời: Đỗ Thị Bé Thu

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Xây Dựng Thiên Bảo Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]