Công Ty TNHH Xây Dựng An Cường

[ad_1]

Công Ty TNHH Xây Dựng An Cường

Tiếng Anh:

AN CUONG CONSTRUCT COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Xay Dung An Cuong
Mã Số Thuế: 5801475156
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 28 Tô Hiệu, Tổ 15, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 23-11-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 23-11-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Việt Cường
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Xây Dựng An Cường

Mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng An Cường?

✓ Trả lời: 5801475156

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Xây Dựng An Cường?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Xây Dựng An Cường chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Xây Dựng An Cường?

✓ Trả lời: Số 28 Tô Hiệu, Tổ 15, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Xây Dựng An Cường là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Việt Cường

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Xây Dựng An Cường?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]