Công Ty TNHH K'oce

[ad_1]

Công Ty TNHH K’oce

Tiếng Anh:

K’OCE COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH K’oce
Mã Số Thuế: 5801475131
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 192,Thôn Hải Dương, Xã Lạc Lâm, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 23-11-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 23-11-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Quang Thành
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH K’oce

Mã số thuế của Công Ty TNHH K’oce?

✓ Trả lời: 5801475131

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH K’oce?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH K’oce chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH K’oce?

✓ Trả lời: Số 192,Thôn Hải Dương, Xã Lạc Lâm, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH K’oce là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Quang Thành

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH K’oce?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]