Công Ty TNHH Đồng Hoàn

[ad_1]

Công Ty TNHH Đồng Hoàn

Cong Ty TNHH Dong Hoan
Mã Số Thuế: 5801475124
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 63B Nguyễn Văn Cừ, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 23-11-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 23-11-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Đồng Liên Hoàn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đồng Hoàn

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đồng Hoàn?

✓ Trả lời: 5801475124

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đồng Hoàn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đồng Hoàn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đồng Hoàn?

✓ Trả lời: 63B Nguyễn Văn Cừ, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Đồng Hoàn là ai?

✓ Trả lời: Đồng Liên Hoàn

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đồng Hoàn?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]