Công Ty TNHH Tm – Dv Xuân Thảo Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty TNHH Tm – Dv Xuân Thảo Đà Lạt

Cong Ty TNHH Tm – Dv Xuan Thao Da Lat
Mã Số Thuế: 5801466578
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 19 Triệu Việt Vương, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 21-06-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 21-06-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: K’ Lê Bảo Trân
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tm – Dv Xuân Thảo Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tm – Dv Xuân Thảo Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801466578

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tm – Dv Xuân Thảo Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tm – Dv Xuân Thảo Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tm – Dv Xuân Thảo Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số 19 Triệu Việt Vương, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Tm – Dv Xuân Thảo Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: K’ Lê Bảo Trân

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tm – Dv Xuân Thảo Đà Lạt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]