Công Ty TNHH Yến Ơi

[ad_1]

Công Ty TNHH Yến Ơi

Cong Ty TNHH Yen Oi
Mã Số Thuế: 5801466585
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 57 Hải Thượng, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 21-06-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 21-06-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Lê Thị Huyền Anh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Yến Ơi

Mã số thuế của Công Ty TNHH Yến Ơi?

✓ Trả lời: 5801466585

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Yến Ơi?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Yến Ơi chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Yến Ơi?

✓ Trả lời: Số 57 Hải Thượng, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Yến Ơi là ai?

✓ Trả lời: Lê Thị Huyền Anh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Yến Ơi?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]