Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Du Học Ngọa Long

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Du Học Ngọa Long

Cong Ty Co Phan Dich Vu & Du Hoc Ngoa Long
Mã Số Thuế: 5801466627
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 5/1 Mai Hắc Đế, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 21-06-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 21-06-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Đoàn Thị Hạnh
Ngành nghề chính: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Du Học Ngọa Long

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Du Học Ngọa Long?

✓ Trả lời: 5801466627

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Du Học Ngọa Long?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Du Học Ngọa Long chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Du Học Ngọa Long?

✓ Trả lời: Số 5/1 Mai Hắc Đế, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Du Học Ngọa Long là ai?

✓ Trả lời: Đoàn Thị Hạnh

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Du Học Ngọa Long?

✓ Trả lời: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

[ad_2]