Công Ty TNHH Sợi Tơ Tằm Phạm Dân As

[ad_1]

Công Ty TNHH Sợi Tơ Tằm Phạm Dân As

Cong Ty TNHH Soi To Tam Pham Dan As
Mã Số Thuế: 5801460375
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Khu Thăng Long, Thị Trấn Nam Ban, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 02-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Phạm Thị Dân
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Sợi Tơ Tằm Phạm Dân As

Mã số thuế của Công Ty TNHH Sợi Tơ Tằm Phạm Dân As?

✓ Trả lời: 5801460375

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Sợi Tơ Tằm Phạm Dân As?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Sợi Tơ Tằm Phạm Dân As chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Sợi Tơ Tằm Phạm Dân As?

✓ Trả lời: Khu Thăng Long, Thị Trấn Nam Ban, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Sợi Tơ Tằm Phạm Dân As là ai?

✓ Trả lời: Phạm Thị Dân

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Sợi Tơ Tằm Phạm Dân As?

✓ Trả lời: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]