Công Ty TNHH Dương Hà Dương

[ad_1]

Công Ty TNHH Dương Hà Dương

Tiếng Anh:

Duong Ha Duong Company Limited

Cong Ty TNHH Duong Ha Duong
Mã Số Thuế: 5801460350
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 120-C5 Nguyễn Trung Trực, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 02-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Dương Thị Hà
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Dương Hà Dương

Mã số thuế của Công Ty TNHH Dương Hà Dương?

✓ Trả lời: 5801460350

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Dương Hà Dương?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Dương Hà Dương chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Dương Hà Dương?

✓ Trả lời: Số 120-C5 Nguyễn Trung Trực, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Dương Hà Dương là ai?

✓ Trả lời: Dương Thị Hà

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Dương Hà Dương?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]