Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Trang My Đạt

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Trang My Đạt

Tiếng Anh:

Trang My Dat Investment Joint Stock Company

Cong Ty Co Phan Dau Tu Trang My Dat
Mã Số Thuế: 5801460463
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 112, đường Lý Tự Trọng , Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 02-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Bùi Văn Dũng
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Trang My Đạt

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Trang My Đạt?

✓ Trả lời: 5801460463

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Trang My Đạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Trang My Đạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Trang My Đạt?

✓ Trả lời: Số 112, đường Lý Tự Trọng , Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Trang My Đạt là ai?

✓ Trả lời: Bùi Văn Dũng

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Trang My Đạt?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]