Công Ty TNHH Quốc Huy Thịnh

[ad_1]

Công Ty TNHH Quốc Huy Thịnh

Cong Ty TNHH Quoc Huy Thinh
Mã Số Thuế: 5801484898
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 96 Nguyễn Công Trứ, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 20-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Quốc Huy
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Quốc Huy Thịnh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Quốc Huy Thịnh?

✓ Trả lời: 5801484898

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Quốc Huy Thịnh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Quốc Huy Thịnh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Quốc Huy Thịnh?

✓ Trả lời: Số 96 Nguyễn Công Trứ, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Quốc Huy Thịnh là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Quốc Huy

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Quốc Huy Thịnh?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]