Công Ty TNHH The Circle Architects

[ad_1]

Công Ty TNHH The Circle Architects

Tiếng Anh:

THE CIRCLE ARCHITECTS COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH The Circle Architects
Mã Số Thuế: 5801484859
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 20 Vạn Hạnh, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 20-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Hồ Công Mẫn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH The Circle Architects

Mã số thuế của Công Ty TNHH The Circle Architects?

✓ Trả lời: 5801484859

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH The Circle Architects?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH The Circle Architects chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH The Circle Architects?

✓ Trả lời: 20 Vạn Hạnh, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH The Circle Architects là ai?

✓ Trả lời: Hồ Công Mẫn

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH The Circle Architects?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]