Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Tt Home

[ad_1]

Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Tt Home

Cong Ty TNHH Kien Truc Noi That Tt Home
Mã Số Thuế: 5801484979
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 1/5 Thông Thiên Học, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 20-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Nhật Huy
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Tt Home

Mã số thuế của Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Tt Home?

✓ Trả lời: 5801484979

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Tt Home?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Tt Home chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Tt Home?

✓ Trả lời: Số 1/5 Thông Thiên Học, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Tt Home là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Nhật Huy

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Tt Home?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]