Công Ty TNHH Pvd Win Vn Logistics

[ad_1]

Công Ty TNHH Pvd Win Vn Logistics

Cong Ty TNHH Pvd Win Vn Logistics
Mã Số Thuế: 5801467370
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 1603 QL 20, thôn 4, Xã Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 02-07-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-07-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Phan Văn Được
Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Pvd Win Vn Logistics

Mã số thuế của Công Ty TNHH Pvd Win Vn Logistics?

✓ Trả lời: 5801467370

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Pvd Win Vn Logistics?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Pvd Win Vn Logistics chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Pvd Win Vn Logistics?

✓ Trả lời: Số 1603 QL 20, thôn 4, Xã Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Pvd Win Vn Logistics là ai?

✓ Trả lời: Phan Văn Được

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Pvd Win Vn Logistics?

✓ Trả lời: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

[ad_2]