Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mai Đại Bình

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mai Đại Bình

Tiếng Anh:

Dai Binh Trading Investment Joint Stock Company

Cong Ty Co Phan Dau Tu Thuong Mai Dai Binh
Mã Số Thuế: 5801467412
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 266 hùng vương, Thị Trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 02-07-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-07-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Khắc Anh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mai Đại Bình

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mai Đại Bình?

✓ Trả lời: 5801467412

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mai Đại Bình?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mai Đại Bình chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mai Đại Bình?

✓ Trả lời: 266 hùng vương, Thị Trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mai Đại Bình là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Khắc Anh

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mai Đại Bình?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]