Công Ty TNHH Anpha Farm

[ad_1]

Công Ty TNHH Anpha Farm

Tiếng Anh:

Anpha Farm Company Limited

Cong Ty TNHH Anpha Farm
Mã Số Thuế: 5801467388
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 24 A Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 02-07-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-07-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thị Hân
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Anpha Farm

Mã số thuế của Công Ty TNHH Anpha Farm?

✓ Trả lời: 5801467388

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Anpha Farm?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Anpha Farm chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Anpha Farm?

✓ Trả lời: Số 24 A Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Anpha Farm là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Hân

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Anpha Farm?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]