Công Ty TNHH Mtv Quyết Hảo Hảo

[ad_1]

Công Ty TNHH Mtv Quyết Hảo Hảo

Cong Ty TNHH Mtv Quyet Hao Hao
Mã Số Thuế: 5801453988
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 29B Tố Hữu, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 08-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 08-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Vũ Văn Quyết
Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Mtv Quyết Hảo Hảo

Mã số thuế của Công Ty TNHH Mtv Quyết Hảo Hảo?

✓ Trả lời: 5801453988

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Mtv Quyết Hảo Hảo?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Mtv Quyết Hảo Hảo chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Mtv Quyết Hảo Hảo?

✓ Trả lời: Số 29B Tố Hữu, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Mtv Quyết Hảo Hảo là ai?

✓ Trả lời: Vũ Văn Quyết

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Mtv Quyết Hảo Hảo?

✓ Trả lời: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

[ad_2]