Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng M.u.b Design

[ad_1]

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng M.u.b Design

Tiếng Anh:

M.u.b Design Construction Design Consultancy Company Limited

Cong Ty TNHH Tu Van Thiet Ke Xay Dung M.u.b Design
Mã Số Thuế: 5801454043
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 404 Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 11-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 11-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Lê Thành Trương
Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng M.u.b Design

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng M.u.b Design?

✓ Trả lời: 5801454043

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng M.u.b Design?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng M.u.b Design chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng M.u.b Design?

✓ Trả lời: 404 Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng M.u.b Design là ai?

✓ Trả lời: Lê Thành Trương

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng M.u.b Design?

✓ Trả lời: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

[ad_2]