Công Ty CP Đầu Tư & Môi Giới Bđs Sun Home

[ad_1]

Công Ty CP Đầu Tư & Môi Giới Bđs Sun Home

Tiếng Anh:

Sun Home Real Estate Brokerage And Investment Joint Stock Company

Cong Ty CP Dau Tu & Moi Gioi Bds Sun Home
Mã Số Thuế: 5801454004
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 511A Trần Phú, Phường B’Lao, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 08-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 08-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Phạm Phi Hùng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty CP Đầu Tư & Môi Giới Bđs Sun Home

Mã số thuế của Công Ty CP Đầu Tư & Môi Giới Bđs Sun Home?

✓ Trả lời: 5801454004

Số điện thoại liên hệ Công Ty CP Đầu Tư & Môi Giới Bđs Sun Home?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty CP Đầu Tư & Môi Giới Bđs Sun Home chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty CP Đầu Tư & Môi Giới Bđs Sun Home?

✓ Trả lời: Số 511A Trần Phú, Phường B’Lao, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty CP Đầu Tư & Môi Giới Bđs Sun Home là ai?

✓ Trả lời: Phạm Phi Hùng

Ngành nghề chính của Công Ty CP Đầu Tư & Môi Giới Bđs Sun Home?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]