Công Ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Mom Homes

[ad_1]

Công Ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Mom Homes

Tiếng Anh:

Mom Homes Design And Construction Company Limited

Cong Ty TNHH Thiet Ke Va Xay Dung Mom Homes
Mã Số Thuế: 5801454011
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 550 đường Thống Nhất, Khu phố 9, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 08-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 08-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Mã Siêu Thăng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Mom Homes

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Mom Homes?

✓ Trả lời: 5801454011

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Mom Homes?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Mom Homes chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Mom Homes?

✓ Trả lời: Số 550 đường Thống Nhất, Khu phố 9, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Mom Homes là ai?

✓ Trả lời: Mã Siêu Thăng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Mom Homes?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]