Công Ty TNHH MTV Bảo Lộc Food 72A

[ad_1]

Công Ty TNHH MTV Bảo Lộc Food 72A

Cong Ty TNHH MTV Bao Loc Food 72A
Mã Số Thuế: 5801485203
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 72 Trần Phú, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 24-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 24-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Đinh Danh Bằng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH MTV Bảo Lộc Food 72A

Mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Bảo Lộc Food 72A?

✓ Trả lời: 5801485203

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH MTV Bảo Lộc Food 72A?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH MTV Bảo Lộc Food 72A chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH MTV Bảo Lộc Food 72A?

✓ Trả lời: Số 72 Trần Phú, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH MTV Bảo Lộc Food 72A là ai?

✓ Trả lời: Đinh Danh Bằng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH MTV Bảo Lộc Food 72A?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]