Công Ty TNHH Đồng Thuận

[ad_1]

Công Ty TNHH Đồng Thuận

Cong Ty TNHH Dong Thuan
Mã Số Thuế: 5801485122
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 56 Duy Tân, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 23-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 23-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Đặng Xuân Hải
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đồng Thuận

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đồng Thuận?

✓ Trả lời: 5801485122

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đồng Thuận?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đồng Thuận chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đồng Thuận?

✓ Trả lời: 56 Duy Tân, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Đồng Thuận là ai?

✓ Trả lời: Đặng Xuân Hải

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đồng Thuận?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]