Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Giải Trí Fox

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Giải Trí Fox

Tiếng Anh:

FOX ENTERTAINMENT SERVICE TRADING JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Thuong Mai Dich Vu Giai Tri Fox
Mã Số Thuế: 5801485193
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 187A/38 Trần Quang Khải, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 24-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 24-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Hải Long
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Giải Trí Fox

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Giải Trí Fox?

✓ Trả lời: 5801485193

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Giải Trí Fox?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Giải Trí Fox chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Giải Trí Fox?

✓ Trả lời: 187A/38 Trần Quang Khải, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Giải Trí Fox là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Hải Long

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Giải Trí Fox?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]