Công Ty TNHH Grace Of Garden

[ad_1]

Công Ty TNHH Grace Of Garden

Cong Ty TNHH Grace Of Garden
Mã Số Thuế: 5801485186
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn 5, Xã Gia Lâm, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 24-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 24-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Phan Thị Hoàng Lan
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Grace Of Garden

Mã số thuế của Công Ty TNHH Grace Of Garden?

✓ Trả lời: 5801485186

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Grace Of Garden?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Grace Of Garden chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Grace Of Garden?

✓ Trả lời: Thôn 5, Xã Gia Lâm, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Grace Of Garden là ai?

✓ Trả lời: Phan Thị Hoàng Lan

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Grace Of Garden?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]