Công Ty TNHH Minh Hòa Phát Lđ

[ad_1]

Công Ty TNHH Minh Hòa Phát Lđ

Cong Ty TNHH Minh Hoa Phat Ld
Mã Số Thuế: 5801483534
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Lô 7 KQH quanh trường Kỹ Thuật, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 22-04-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-04-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Lê Thị Hoa
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Minh Hòa Phát Lđ

Mã số thuế của Công Ty TNHH Minh Hòa Phát Lđ?

✓ Trả lời: 5801483534

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Minh Hòa Phát Lđ?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Minh Hòa Phát Lđ chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Minh Hòa Phát Lđ?

✓ Trả lời: Lô 7 KQH quanh trường Kỹ Thuật, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Minh Hòa Phát Lđ là ai?

✓ Trả lời: Lê Thị Hoa

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Minh Hòa Phát Lđ?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]