Công Ty TNHH Nam Phương Tech

[ad_1]

Công Ty TNHH Nam Phương Tech

Tiếng Anh:

NAM PHUONG TECH COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Nam Phuong Tech
Mã Số Thuế: 5801483502
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 211 Nguyễn Chí Thanh, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 22-04-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-04-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Trần Quang Công
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Nam Phương Tech

Mã số thuế của Công Ty TNHH Nam Phương Tech?

✓ Trả lời: 5801483502

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Nam Phương Tech?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Nam Phương Tech chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Nam Phương Tech?

✓ Trả lời: Số 211 Nguyễn Chí Thanh, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Nam Phương Tech là ai?

✓ Trả lời: Trần Quang Công

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Nam Phương Tech?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]