Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản An Phú Lâm

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản An Phú Lâm

Cong Ty Co Phan Bat Dong San An Phu Lam
Mã Số Thuế: 5801483527
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: TDP Xoan, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 22-04-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-04-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Tuấn Việt
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản An Phú Lâm

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản An Phú Lâm?

✓ Trả lời: 5801483527

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản An Phú Lâm?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản An Phú Lâm chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản An Phú Lâm?

✓ Trả lời: TDP Xoan, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản An Phú Lâm là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Tuấn Việt

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản An Phú Lâm?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]