Công Ty TNHH Kiyomizu

[ad_1]

Công Ty TNHH Kiyomizu

Tiếng Anh:

KIYOMIZU COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Kiyomizu
Mã Số Thuế: 5801487634
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 46/4 Hoàng Diệu, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 15-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: NGUYỄN THỊ THANH THỦY
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Kiyomizu

Mã số thuế của Công Ty TNHH Kiyomizu?

✓ Trả lời: 5801487634

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Kiyomizu?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Kiyomizu chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Kiyomizu?

✓ Trả lời: 46/4 Hoàng Diệu, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Kiyomizu là ai?

✓ Trả lời: NGUYỄN THỊ THANH THỦY

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Kiyomizu?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]