Công Ty Cổ Phần Serene Nature

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Serene Nature

Tiếng Anh:

SERENE NATURE JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Serene Nature
Mã Số Thuế: 5801487627
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: B26 khu quy hoạch Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 15-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: PHẠM HÀO QUANG
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Serene Nature

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Serene Nature?

✓ Trả lời: 5801487627

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Serene Nature?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Serene Nature chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Serene Nature?

✓ Trả lời: B26 khu quy hoạch Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Serene Nature là ai?

✓ Trả lời: PHẠM HÀO QUANG

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Serene Nature?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]