Công Ty TNHH Xây Dựng Sỹ Giang

[ad_1]

Công Ty TNHH Xây Dựng Sỹ Giang

Cong Ty TNHH Xay Dung Sy Giang
Mã Số Thuế: 5801487602
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 48 Ngô Văn Sở, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 15-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: HUỲNH VĂN HÙNG
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Xây Dựng Sỹ Giang

Mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Sỹ Giang?

✓ Trả lời: 5801487602

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Xây Dựng Sỹ Giang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Xây Dựng Sỹ Giang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Xây Dựng Sỹ Giang?

✓ Trả lời: Số 48 Ngô Văn Sở, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Xây Dựng Sỹ Giang là ai?

✓ Trả lời: HUỲNH VĂN HÙNG

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Xây Dựng Sỹ Giang?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]