Công Ty TNHH Khoa Gia Long

[ad_1]

Công Ty TNHH Khoa Gia Long

Cong Ty TNHH Khoa Gia Long
Mã Số Thuế: 5801455939
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 84 đường Nguyễn Công Trứ, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 26-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 26-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Văn Long
Ngành nghề chính: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Khoa Gia Long

Mã số thuế của Công Ty TNHH Khoa Gia Long?

✓ Trả lời: 5801455939

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Khoa Gia Long?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Khoa Gia Long chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Khoa Gia Long?

✓ Trả lời: Số 84 đường Nguyễn Công Trứ, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Khoa Gia Long là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Long

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Khoa Gia Long?

✓ Trả lời: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

[ad_2]