Công Ty TNHH Công Ty TNHH Tư Vấn – Thiết Kế – Xây Dựng Namy

[ad_1]

Công Ty TNHH Công Ty TNHH Tư Vấn – Thiết Kế – Xây Dựng Namy

Cong Ty TNHH Cong Ty TNHH Tu Van – Thiet Ke – Xay Dung Namy
Mã Số Thuế: 5801455946
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ Dân Phố Thái An, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 26-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 26-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Cao Mỹ Phượng My
Ngành nghề chính: Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Công Ty TNHH Tư Vấn – Thiết Kế – Xây Dựng Namy

Mã số thuế của Công Ty TNHH Công Ty TNHH Tư Vấn – Thiết Kế – Xây Dựng Namy?

✓ Trả lời: 5801455946

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Công Ty TNHH Tư Vấn – Thiết Kế – Xây Dựng Namy?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Công Ty TNHH Tư Vấn – Thiết Kế – Xây Dựng Namy chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Công Ty TNHH Tư Vấn – Thiết Kế – Xây Dựng Namy?

✓ Trả lời: Tổ Dân Phố Thái An, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Công Ty TNHH Tư Vấn – Thiết Kế – Xây Dựng Namy là ai?

✓ Trả lời: Cao Mỹ Phượng My

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Công Ty TNHH Tư Vấn – Thiết Kế – Xây Dựng Namy?

✓ Trả lời: Hoạt động thiết kế chuyên dụng

[ad_2]