Công Ty Cổ Phần Highclass Food & Beverage

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Highclass Food & Beverage

Tiếng Anh:

Highclass Food & Beverage Joint Stock Company

Cong Ty Co Phan Highclass Food & Beverage
Mã Số Thuế: 5801455914
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Lô 14, KQH Lam Sơn, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 26-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 26-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Phương Nhã
Ngành nghề chính: Bán buôn đồ uống

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Highclass Food & Beverage

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Highclass Food & Beverage?

✓ Trả lời: 5801455914

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Highclass Food & Beverage?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Highclass Food & Beverage chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Highclass Food & Beverage?

✓ Trả lời: Lô 14, KQH Lam Sơn, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Highclass Food & Beverage là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Phương Nhã

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Highclass Food & Beverage?

✓ Trả lời: Bán buôn đồ uống

[ad_2]