Công Ty TNHH Khách Sạn Hải An

[ad_1]

Công Ty TNHH Khách Sạn Hải An

Cong Ty TNHH Khach San Hai An
Mã Số Thuế: 5801483541
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 147-149 Nguyễn Công Trứ, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 22-04-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-04-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Xuân Hải
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Khách Sạn Hải An

Mã số thuế của Công Ty TNHH Khách Sạn Hải An?

✓ Trả lời: 5801483541

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Khách Sạn Hải An?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Khách Sạn Hải An chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Khách Sạn Hải An?

✓ Trả lời: 147-149 Nguyễn Công Trứ, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Khách Sạn Hải An là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Xuân Hải

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Khách Sạn Hải An?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]