Công Ty TNHH Balaz Investment

[ad_1]

Công Ty TNHH Balaz Investment

Tiếng Anh:

BALAZ INVESTMENT COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Balaz Investment
Mã Số Thuế: 5801483559
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 97A/8 Phan Bội Châu, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 25-04-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-04-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Lê Thị Hồng Dung
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Balaz Investment

Mã số thuế của Công Ty TNHH Balaz Investment?

✓ Trả lời: 5801483559

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Balaz Investment?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Balaz Investment chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Balaz Investment?

✓ Trả lời: Số 97A/8 Phan Bội Châu, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Balaz Investment là ai?

✓ Trả lời: Lê Thị Hồng Dung

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Balaz Investment?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]