Công Ty TNHH Kate Bistro

[ad_1]

Công Ty TNHH Kate Bistro

Tiếng Anh:

KATE BISTRO COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Kate Bistro
Mã Số Thuế: 5801464958
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 12 Trương Công Định, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 26-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 26-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thị Mỹ Kiều
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Kate Bistro

Mã số thuế của Công Ty TNHH Kate Bistro?

✓ Trả lời: 5801464958

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Kate Bistro?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Kate Bistro chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Kate Bistro?

✓ Trả lời: Số 12 Trương Công Định, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Kate Bistro là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Mỹ Kiều

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Kate Bistro?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]