Công Ty Cổ Phần Cầu Đất Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Cầu Đất Đà Lạt

Tiếng Anh:

CAU DAT DA LAT JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Cau Dat Da Lat
Mã Số Thuế: 5801464972
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 36 Trần Lê, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 26-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 26-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Đỗ Ngọc Đông
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Cầu Đất Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Cầu Đất Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801464972

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Cầu Đất Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Cầu Đất Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Cầu Đất Đà Lạt?

✓ Trả lời: 36 Trần Lê, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Cầu Đất Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Đỗ Ngọc Đông

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Cầu Đất Đà Lạt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]