Công Ty TNHH Minh Hòa Farm

[ad_1]

Công Ty TNHH Minh Hòa Farm

Cong Ty TNHH Minh Hoa Farm
Mã Số Thuế: 5801464965
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 08 Trương Văn Hoàn, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 26-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 26-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Cao Thị Thanh Nga
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Minh Hòa Farm

Mã số thuế của Công Ty TNHH Minh Hòa Farm?

✓ Trả lời: 5801464965

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Minh Hòa Farm?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Minh Hòa Farm chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Minh Hòa Farm?

✓ Trả lời: Số 08 Trương Văn Hoàn, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Minh Hòa Farm là ai?

✓ Trả lời: Cao Thị Thanh Nga

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Minh Hòa Farm?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]