Công Ty TNHH Hai Thành Viên Ata Group

[ad_1]

Công Ty TNHH Hai Thành Viên Ata Group

Cong Ty TNHH Hai Thanh Vien Ata Group
Mã Số Thuế: 5801473085
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 08 Ngô Thì Sỹ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 22-10-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-10-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Lê Tuấn Anh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Hai Thành Viên Ata Group

Mã số thuế của Công Ty TNHH Hai Thành Viên Ata Group?

✓ Trả lời: 5801473085

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Hai Thành Viên Ata Group?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Hai Thành Viên Ata Group chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Hai Thành Viên Ata Group?

✓ Trả lời: Số 08 Ngô Thì Sỹ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Hai Thành Viên Ata Group là ai?

✓ Trả lời: Lê Tuấn Anh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Hai Thành Viên Ata Group?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]