Công Ty TNHH Việt – Hàn Nông Sản Đà Lạt Quảng Thái

[ad_1]

Công Ty TNHH Việt – Hàn Nông Sản Đà Lạt Quảng Thái

Cong Ty TNHH Viet – Han Nong San Da Lat Quang Thai
Mã Số Thuế: 5801473046
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 58 Lê Văn Tám, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 22-10-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-10-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Đặng Diệu Huệ
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Việt – Hàn Nông Sản Đà Lạt Quảng Thái

Mã số thuế của Công Ty TNHH Việt – Hàn Nông Sản Đà Lạt Quảng Thái?

✓ Trả lời: 5801473046

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Việt – Hàn Nông Sản Đà Lạt Quảng Thái?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Việt – Hàn Nông Sản Đà Lạt Quảng Thái chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Việt – Hàn Nông Sản Đà Lạt Quảng Thái?

✓ Trả lời: 58 Lê Văn Tám, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Việt – Hàn Nông Sản Đà Lạt Quảng Thái là ai?

✓ Trả lời: Đặng Diệu Huệ

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Việt – Hàn Nông Sản Đà Lạt Quảng Thái?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]