Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Liên Hoa

[ad_1]

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Liên Hoa

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu San Xuat Lien Hoa
Mã Số Thuế: 5801473078
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 124 Duy Tân, TDP Đăng Gia Rít B, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 22-10-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-10-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Phan Công Tài
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Liên Hoa

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Liên Hoa?

✓ Trả lời: 5801473078

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Liên Hoa?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Liên Hoa chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Liên Hoa?

✓ Trả lời: 124 Duy Tân, TDP Đăng Gia Rít B, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Liên Hoa là ai?

✓ Trả lời: Phan Công Tài

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Liên Hoa?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]