Công Ty TNHH Du Lịch Rừng Thông

[ad_1]

Công Ty TNHH Du Lịch Rừng Thông

Tiếng Anh:

Pine Forest Tourism Company Limited

Cong Ty TNHH Du Lich Rung Thong
Mã Số Thuế: 5801467483
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 29/1 đường Ba Tháng Tư, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 05-07-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 05-07-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Phạm Thị Vân Hà
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Du Lịch Rừng Thông

Mã số thuế của Công Ty TNHH Du Lịch Rừng Thông?

✓ Trả lời: 5801467483

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Du Lịch Rừng Thông?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Du Lịch Rừng Thông chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Du Lịch Rừng Thông?

✓ Trả lời: Số 29/1 đường Ba Tháng Tư, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Du Lịch Rừng Thông là ai?

✓ Trả lời: Phạm Thị Vân Hà

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Du Lịch Rừng Thông?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]