Công Ty TNHH Đức Dung Lâm Đồng

[ad_1]

Công Ty TNHH Đức Dung Lâm Đồng

Cong Ty TNHH Duc Dung Lam Dong
Mã Số Thuế: 5801467476
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 56 Nguyễn Khuyến, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 05-07-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 05-07-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Trần Đăng Đức
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đức Dung Lâm Đồng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đức Dung Lâm Đồng?

✓ Trả lời: 5801467476

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đức Dung Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đức Dung Lâm Đồng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đức Dung Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Số 56 Nguyễn Khuyến, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Đức Dung Lâm Đồng là ai?

✓ Trả lời: Trần Đăng Đức

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đức Dung Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]