Công Ty TNHH Dũng Phương Bảo Lộc

[ad_1]

Công Ty TNHH Dũng Phương Bảo Lộc

Cong Ty TNHH Dung Phuong Bao Loc
Mã Số Thuế: 5801467490
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 176 Nguyễn Công Trứ, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 05-07-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 05-07-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thị Hồng Phương
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Dũng Phương Bảo Lộc

Mã số thuế của Công Ty TNHH Dũng Phương Bảo Lộc?

✓ Trả lời: 5801467490

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Dũng Phương Bảo Lộc?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Dũng Phương Bảo Lộc chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Dũng Phương Bảo Lộc?

✓ Trả lời: Số 176 Nguyễn Công Trứ, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Dũng Phương Bảo Lộc là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Hồng Phương

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Dũng Phương Bảo Lộc?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]