Công Ty TNHH Đồi Hồng

[ad_1]

Công Ty TNHH Đồi Hồng

Tiếng Anh:

PINK HILL COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Doi Hong
Mã Số Thuế: 5801487433
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 100/4 Trạm Hành 1, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 12-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Lê Đạt
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đồi Hồng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đồi Hồng?

✓ Trả lời: 5801487433

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đồi Hồng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đồi Hồng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đồi Hồng?

✓ Trả lời: 100/4 Trạm Hành 1, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Đồi Hồng là ai?

✓ Trả lời: Lê Đạt

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đồi Hồng?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]